درباره ما

طراحی انواع سایت با کمترین هزینه

شرکتی، فروشگاهی، شخصی، آموزشی، پزشکی (رزرو نوبت و...)، بر اساس کسب و کار شما و متناسب با بودجه ای که دارید

طلایی

فول امکانات
123 میلیون
 • طراحی سایت 30 میلیون تومان
 • پشتیبانی و مدیریت سالیانه 36 میلیون تومان
 • پشتیبانی امنیتی (سالیانه) 12 میلیون تومان
 • پشتیبانی سئو (سالیانه) 24 میلیون تومان
 • پشتیبانی ux-xi سایت (سالیانه) 24 میلیون تومان
 • بک آپ گیری سه بار در هفته
 • بررسی سایت همراه با بروزرسانی روزانه
 • قالب و افزونه تا سقف 3 میلیون بعهده شرکت
 • پشتیبانی پروژه ای ساعتی 300 هزار
 • پیش پرداخت 50 میلیون
 • مابقی اقساط توافقی

برنزی

استاندارد
40 میلیون
 • طراحی سایت 30 میلیون تومان
 • پشتیبانی، آموزش، مشاوره (3 ماه) (5 میلیون)
 • پشتیبانی امنیتی بستر و مشاوره (2.5 میلیون)
 • پشتیبانی سئو بستر و مشاوره (2.5 میلیون)
 • ux-xi سایت استاندارد
 • بک آپ گیری سه بار در هفته
 • بررسی سایت همراه با بروزرسانی ندارد
 • قالب و افزونه بعهده کارفرما
 • پشتیبانی پروژه ای ساعتی 300 هزار
 • پیش پرداخت 20 میلیون
 • بعد از تحویل 20 میلیون